In één ochtend op de hoogte van ruimtelijke regelgeving tegen een betaalbare prijs?

laagdrempelig - voordelig - praktisch - persoonlijk - interactief én LEUK !


Welkom bij Sanders Opleider in Omgevingsrecht
Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Denk hierbij aan  milieu, water, natuur en met name ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is en een groot aantal wetten en regels omvat. Het heeft niet alleen betrekking op particulieren en hun leef- en woonomgeving, maar ook op bedrijven en hun directe omgeving.

Sanders Opleider in Omgevingsrecht richt zich op het verzorgen van (basis)opleidingen en workshops voor overheden, zoals gemeenten, provincies, uitvoeringsdiensten en samenwerkingsverbanden, het bedrijfsleven, zoals makelaardij en architectenbureaus maar ook voor opleidingscentra/ scholen die (zijdelings) met het omgevingsrecht te maken krijgen.  

Er zijn legio opleidingscentra die opleidingen verzorgen op het gebied van het omgevingsrecht. Nagenoeg al deze opleidingen zijn gericht op juristen die dit vakgebied vaak vanuit een andere invalshoek benaderen en de kennis van de wetgeving al voor groot deel beheersen. Vandaar dat Sanders zich juist richt op die doelgroep die dagelijks met de daadwerkelijke uitvoering van deze wet- en regelgeving te maken heeft op het gebied van omgevingsvergunningverlening, openbare orde en het houden van toezicht op de naleving van omgevingsrechtelijke regelgeving. Denk hierbij aan vergunningverleners, toezichthouders, én niet te vergeten de mensen die bij de front-office vaak moeilijke vragen voor de kiezen krijgen. 

Wat betekent bepaalde juridische regelgeving nu concreet 'in gewone mensen-taal'? 'Hoe dient deze regelgeving te worden geïnterpreteerd'? 'Hoe kan ik dit allemaal onthouden'? Sanders, opleider in Omgevingsrecht zal het u op een praktische wijze duidelijk maken. 

Werkzaam als architect, taxateur of makelaar? Ook uw klanten verwachten van u dat u op de hoogte bent van omgevingsrechtelijke regelgeving. 'Kan ik een aanbouw vergunningvrij oprichten?', 'Wat zijn de bouw-en gebruiksmogelijkheden op/ bij een te (ver)kopen perceel en/of bedrijf?', 'Kan milieuregelgeving mijn voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling belemmeren?'etc.

Sanders Opleider Omgevingsrecht, staat al jaren met beide benen in úw werkgebied, gebruikt geen ingewikkelde juridische woorden maar legt  - vaak- moeilijke wet- en regelgeving op een praktische, bruikbare, eenvoudige en heldere manier uit. Via oneindig veel praktijkvoorbeelden, handige schema's en een enthousiaste interactieve manier van 'onderwijzen', waarbij zoveel mogelijk zal worden ingegaan op úw specifieke vragen en/ of casussen die in úw werkgebied spelen, wordt kennis op een duidelijke manier overgebracht en zal de opgedane kennis beter blijven 'hangen'......én zeker niet onbelangrijk; u zult terugkijken op een plezierige (les)ochtend! 

Tijdens de opleiding zal blijken dat wet- en regelgeving geen saaie kost hoeft te zijn.

Ontwikkel jezelf!

Kenmerkend voor onze opleidingen:

- aansluiting bij de eigen praktijk van de deelnemers

- goede balans tussen theorie en praktijk

- vakgenoot als docent

- praktische insteek

- lage kosten